NotarisVeel notariële aktes worden opgesteld om belastingvoordeel te behalen, zoals testamenten, schenking en huwelijkse voorwaarden. Andere notariele aktes hebben belangrijke fiscale aspecten, zoals aktes voor bedrijfsovername en akte van verdeling bij echtscheiding. Je doet er verstandig aan om een notariële concept-akte voor het passeren door een fiscalist te laten beoordelen, zo voorkom je achteraf moeilijkheden met de belastingdienst.

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Image

We benaderen elk probleem met drie essentiële elementen: strategisch denken, creatieve oplossingen, bewezen resultaten.

© 2021 Vraagjerecht.nl. All Right Reserved